Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1843, 1674 - 1675


Innholdsfortegnelse mappe 1

1674-1675

(2)

Regnskap

1674-1675

(3)

Regnskapsekstrakter

1674-1675

(22)

Skattene destinert til Militien og Søe-Etaten

1674-1675

(26)

Antegnelser

1674-1675

(27)

Griffenfeldts regnskap

1671-1673

(36)

Summarum over mannt. til beregning av gårdsskyld

1674

(37)

Spesifikasjon, restanser etter Hartvig Nilssøn

1675

(45)

Spesifikasjon, likv. visse og uimotsagte restanser

1675

(61)

RKs anmerkninger om forpaktning av trelasttienden

1670-1689

(92)

Diverse regnskapsekstrakter

1674-1675

(96)

Inntektsvedlegg

A Griffenfeldts forpaktningsbrev til Hartvig Nils.

1674

(105)

D Kobberskatt (?)

1674

(110)

G Leilendingsskatt

1675

(111)

H Odelsskatt

1675

(197)

I Proviantskatt

1675

(330)

Summarium over mannt. til beregning av gårdsskyld

1675

(401)

K Rosstjeneste

1675

(407)

CC Summarium over mannt. til beregning av gårdssk.

1675

(478)