Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1845, 1676 - 1678


Regnskap

Tønsberg amt

1676

(1)

Tønsberg amt

1677

(18)

Tønsberg amt

1678

(36)

Laurenti kanoni og Hovin prebendegods

1676

(53)

Laurenti kanoni og Hovin prebendegods

1677

(60)

Strøms hovedgård

1676

(64)

Strøms hovedgård

1677

(70)

Strøms hovedgård

1678

(74)

Inntektsvedlegg, Tønsberg amt

AA Jordebok, Tønsberg prostis årlige innkomster

1676

(79)

BB Jordebok, Tønsberg prostis leidang

1676

(97)

CC Jordebok, gods som dels har ligget til Tønsberg

1676

(112)

DD Jordebok, gods og leidang i Tønsberg og Brunla

1676

(128)

EE Jordleie m.m. fra en del gårder

1676

(140)

FF Jordebok, lagstolens gods

1676

(152)

GG Tiende

1676

(159)

II Odelsskatt

1676

(183)

KK Familielandehjelp

1676

(241)

LL Odelsskatt

1677

(251)

MM Familielandehjelp

1677

(307)

NN Odelsskatt

1678

(326)

OO Familielandehjelp

1678

(380)

Inntektsvedlegg, Laurenti kanoni

A Jordebok

1676

(394)

Inntektsvedlegg, Strøms hovedgård

B Skattemanntall

1676

(403)

Utgiftsvedlegg, Tønsberg amt

Nr. 86-97

1676

(408)

Nr. 98 Kavallerirulle

1676

(421)

Nr. 98-110

1677

(432)

Nr. 111-132

1678

(456)

Brev fra Gyldenløve

Påbud om pliktarbeid for bøndene under Sem hovedg.

16760504

(490)

Suplikk til stattholderen ang. frigårder

16760504

(491)

Dokumenter ang. Hartvig Nilssøn Oxenlews bo

(493)