Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1847, 1679 - 1680


Inntektsvedlegg

Leilendingsskatt

1679

(1)

Smør- og kjøttskatt

1679

(112)

Odelsskatt

1679

(221)

F Høy- og kornskatt

1679

(291)