Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1849, 1679 - 1680


Dokumenter ang. oberst Tritschlers regnskap

B

1679-1680

(1)

Ekstrakt og avregn. med ob. Tritschlers regnskap

C

1679-1680

(38)

Tritschler ang. uklarerede regnskap og restanser

D

1679-1680

(73)

Fogd Niels Jensens memorial over skatteregnskapet

G

1679-1680

(91)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-42

1679-1680

(113)

Dokumenter ang. oberst Tritschlers regnskap etc.

G

1679-1680

(186)