Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1851, 1682


Regnskap

1682

(1)

Inntektsvedlegg

Leilendingsskatt

1682

(9)

Proviantskatt

1682

(139)

Odelsskatt

1682

(220)

Konsumpsjon og familieskatt

1682

(283)

Ekstrakt, rosstjeneste

1682

(306)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1682

(321)