Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1852, 1683


Regnskap

1683

(1)

Inntektsvedlegg

Leilendingsskatt

1683

(10)

Proviantskatt

1683

(97)

Odelsskatt

1683

(171)