Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1854, 1684


Regnskap

1684

(1)

Inntektsvedlegg

Leilendingsskatt

1684

(10)

Proviantskatt

1684

(132)

Odelsskatt

1684

(213)