Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1859, 1686 - 1690


Inntektsvedlegg

Y Leilendingsskatten

1688

(1)

Z Proviantskatt

1688

(80)

Æ Odelsskatt

1688

(149)

AA Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(203)

AB Presteskatt

1688

(225)

AC Kopp-, kveg- og ildstedsskatt

1688

(227)

AD Rosstjeneste

1688

(250)

AE Brev om sager, kverner mm

1688

(342)

AF Tingsvitner om sager, håndverksfolk, husmenn mm

1688

(344)

Utgiftsvedlegg

Nr. 8-9

1688

(363)