Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1860, 1686 - 1690


Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1689

(1)

B Proviantskatt

1689

(79)

C Odelsskatt

1689

(148)

D Legdsrulle, nordre distrikt

1689

(204)

Legdsrulle, von Bassens kp.

1689

(221)

E Legdsrulle, søndre distrikt

1689

(225)

F Tiende

1689

(244)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(322)

H Kopp-, kveg- og ildstedsskatt

1689

(343)

I Presteskatt

1689

(368)

K Rosstjeneste

1689

(371)

L Tingsvitner om sager, håndverksfolk, husmenn mm

1689

(468)