Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1863, 1659 - 1687


Antegnelser

1659-1687

(1)

Tønsberg amt

1659-1678

(2)

Brunla amt

1675-1687

(150)

Beregninger, desisjoner

1659-1687

(181)

Konseptantegnelser

1661-1662

(313)

1663-1664

(316)

Antegnelser

Rosstjeneste

1675-1677

Tønsberg amt

(318)

Besvarelser

1659-1687

(330)