Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Fogderegnskap 2, 1680 - 1681


Regnskap

(med ekstraktregnskap 1678-1681)

1680-1681

(1)

Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(56)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1680

(57)

B Sikt og sakefall

1680

(104)

C Leilendingsskatt

1680

(107)

D Proviantskatt

1680

(156)

E Odels- og pantegods

1680

(184)

F Ekstrakt over soldatlegdspenger

1680

(201)

G Sagskurdoppgave

1680

(203)

AA Prinsessestyr

1680

(210)