Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Fogderegnskap 4, 1682 - 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682

(1)

Regnskap

1682

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1682

(11)

B Sikt og sakefall

1682

(52)

C Tredjeårstake

1682

(55)

D Kgl. intrader

1682

(57)

E Sagskatt

1682

(114)

F Ekstrakt av korntienden

1682

(121)

G Konsumpsjon og familieskatt

1682

(123)

H Kopulasjonspenger

1682

(138)

I Rosstjeneste

1682

(140)

K Jordegods fri for rosstjeneste

1682

(153)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1682

(160)

Regnskap

1683

(161)

Inntektsvedlegg

L Jordebok

1683

(174)

M Korntiende

1683

(215)

N Ekstrakt av ostetienden

1683

(230)

O Sikt og sakefall

1683

(232)

P Leilendings- proviant- husmanns- og drengeskatt

1683

(235)

Q Odelsskatt

1683

(280)

R Sagskatt

1683

(295)

S Kongens part av korntienden i Skjeberg

1683

(302)

T Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(304)

U Kopulasjonspenger

1683

(320)

V Kopp- og feskatt

1683

(322)

W Krigshjelp

1683

(345)