Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Fogderegnskap 6, 1685 - 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685

(1)

Regnskap

1685

(2)

Inntektsvedlegg

HH Jordebok

1685

(12)

II Tiendemanntall

1685

(53)

KK Ekstrakt av fétienden

1685

(64)

LL Sikt og sakefall

1685

(66)

MM Leilendingsskatt

1685

(69)

NN Odelsskatt

1685

(136)

OO Sagskatt

1685

(156)

PP Husmanns- og drengeskatt

1685

(171)

QQ Kongens part av korntienden i Skjeberg

1685

(174)

RR Konsumpsjon og familieskatt

1685

(176)

SS Prestebolsgods fri for rosstjeneste

1685

(193)

Utgiftsvedlegg

nr. 14-16 + 1 uten nummer

1685

(198)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1686

(207)

Regnskap

1686

(208)

Inntektsvedlegg

TT Jordebok

1686

(220)

UU Tiendemanntall

1686

(265)

VV Sikt og sakefall

1686

(278)

WW Leilendingsskatt

1686

(281)

XX Odelsskatt

1686

(328)

YY Sagskatt

1686

(347)

ZZ Husmanns- og drengeskatt

1686

(361)

ÆÆ Kongens part av korntienden i Skjeberg

1686

(364)

ØØ Kopp- og féskatt

1686

(366)

OEOE Konsumpsjon og familieskatt

1686

(383)

Utgiftsvedlegg

nr. 15, 17-18 + uten nummer

1686

(402)