Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Fogderegnskap 8, 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(1)

Regnskap

1689

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1689

(18)

B Tiendemanntall

1689

(58)

D Krongods utlagt til "militien"

1689

(87)

E Leilendingsskatt

1689

(92)

Leidangsskatt (kopi)

1689

(139)

F Skatt av bondesønner og tjenestedrenger

1689

(183)

G Sagskatt

1689

(186)

H Konsumpsjon og familieskatt

1689

(203)

I Kopulasjonspenger

1689

(237)

K Kopp- og ildstedsskatt (2 eks)

1689

(239)

L Presteskatt

1689

(273)

Utgiftsvedlegg

nr. 1 Militær jordebok

1689

(275)

nr. 2-12 NB: Ikke filmet i rekkefølge

1689

(280)

Antegnelser

1689

(343)