Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Fogderegnskap 9, 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1689

(1)

Regnskap for resterende antegnelsesposter

1678-1689

(2)

Beregning over antegnelser

1680

(50)

Fogderegnskap

1682-1688

(89)

Antegnelser

1682-1689

(216)

Beregning over antegnelser

1682-1688

(314)