Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Fogderegnskap 10, 1690 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690-1691

(1)

Regnskap

1690-1691

(2)

Utgiftsvedlegg

nr. 1

1690

(42)

nr. 2 Militær jordebok

1690

(44)

nr. 3

1690

(48)

nr. 4 Jordegods fritt for odelsskatt

1690

(50)

nr. 5-8

1690-1691

(68)

nr. 9 Avg. i kgl inntekt vedk. 23 nye dragongårder

1691

(73)

nr. 10 Militær jordebok

1691

(80)

nr. 11

1690-1691

(84)

nr. 12 Jordegods fritt for odelsskatt

1691

(86)

nr. 13-15

1690-1691

(103)

Antegnelser

1690-1691

(109)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1690

(166)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1690

(167)

B Kapitelstakst (tatt ut)

1690

(184)

C Tiendemanntall

1690

(185)

D Sikt og sakefall

1690

(199)

E Matrikkel

1690

(201)

F Skatt av husmenn, tjenestedrenger og bondesønner

1690

(240)

G Sagskatt

1690

(243)

H Soldatlegdsrulle

1690

(247)

I Konsumpsjon, folke-, kopp- og ildstedsskatt

1690

(262)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1691

(294)

Inntektsvedlegg

Spesifikasjon, matrikkelen

1691

(295)

N Jordebok

1691

(298)

O Takst over kornpriser

1691

(314)

P Tiendemanntall

1691

(316)

Q Sikt og sakefall

1691

(330)

R Skyldsettingsforretning, plassen Alcherød under

1691

(332)

S Matrikkel

1691

(335)

T Skatt av husmenn, tjenestedrenger og bondesønner

1691

(364)

U Sagskatt

1691

(366)

V Soldatlegdsrulle

1691

(378)

X Konsumpsjon, folke- kopp- og ildstedsskatt

1691

(394)

Y Kopulasjonspenger

1691

(416)

Æ Kongens part av korntienden i Skjeberg

1691

(418)

Skyldsettingsforretning, Strand i Rokke anneks

1691

(425)