Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Fogderegnskap 12, 1694 - 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap og likvidasjon

1694

(3)

Vedlegg

Forside

1694

(18)

A Jordebok

1694

(19)

B-D Tiende

1694

(35)

E Sikt og sakefall

1694

(57)

F Generalmanntall eller oppebørselsboksgjenpart

1694

(60)

G Drenge-, husmanns- og bondesønnsskatt

1694

(102)

H Sagmesterskatt

1694

(105)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(113)

K Kopulasjonspenger

1694

(126)

L-O

1694

(128)

P Jordegods fritt for odelsskatt

1694

(141)

Innholdsfortegnelse mappe 2

Forside

1695

(159)

Regnskap og likvidasjon

1695

(160)

Vedlegg

A Matrikkel og jordebok

1695

(173)

B Tiende

1695

(204)

C-D

1695

(221)

E Sikt og sakefall

1695

(225)

F Drenge-, husmanns- og bondesønnsskatt

1695

(229)

G Sagmesterskatt

1695

(232)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(238)

I Kopoulasjonspenger

1695

(252)

K-M

1695

(254)

N Jordegods fritt for odelsskatt

1695

(265)

O-Q

1695

(283)