Skannet arkivmateriale

Moss og Verne kloster fogderi, Fogderegnskap 102, 1675 - 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1675-1680

(1)

Regnskap, "beregning" og ekstrakt

1675-1680

(2)

Vedlegg

1675-1680

(111)

Høy- og havreskatten for de militære

1675-1678

(220)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1681

(228)

Beregning av inntekter og utgifter

1681

(229)

Inntektsvedlegg

Jordebok

1681

(237)

Odelsskatt

1681

(274)

Sagmesterskatt

1681

(296)

Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(301)

Militær jordebok

1681

(315)