Skannet arkivmateriale

Moss og Verne kloster fogderi, Fogderegnskap 103, 1682 - 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682

(1)

Designasjon over intradene

1682

(2)

Inntektsvedlegg

A Matrikkeljordebok

1682

(8)

B Ekstrakt av førstebyksel, sikt og sakefall

1682

(114)

C Leilendingsskatt

1682

(116)

D Odelsskatt

1682

(176)

E Legdsrulle og kjolepenger

1682

(205)

F Sagskatt

1682

(216)

G Strandsittere og håndverkere

1682

(224)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(226)

I Rosstjeneste

1682

(240)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1683

(268)

Regnskap

1683

(269)

Inntektsvedlegg

K Jordebok

1683

(286)

L Korntiendemanntall

1683

(363)

M Førstebyksel og tredjeårstake

1683

(381)

N Odelsskatt

1683

(383)

O Sagmesterskatt

1683

(416)

P Kopp- og feskatt, konsumpsjon og folkeskatt

1683

(424)

Q Krigshjelp

1683

(441)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1684

(443)

Regnskap

1684

(444)

Inntektsvedlegg

R Korntiende

1684

(461)

S Førstebyksel og tredjeårstake

1684

(481)

T Odelsskatt

1684

(483)

U Sagmesterskatt

1684

(511)

W Kopp- og feskatt, konsumpsjon og folkeskatt

1684

(519)

X Presteskatt

1684

(544)