Skannet arkivmateriale

Moss og Verne kloster fogderi, Fogderegnskap 104, 1682 - 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682-1684

(1)

Likvidasjon

1682-1684

(2)

1682

(3)

1683

(9)

1684

(17)

Vedlegg

Forside

1682-1684

(24)

Nr. 1 Militær jordebok

1682

(25)

Nr. 2 Jordegods utlagt til "militien"

1682

(85)

Nr. 3 Militær jordebok

1683

(94)

Nr. 4-8

1682-1684

(153)

Nr. 9 Militær jordebok

1684

(159)

Nr. 10-12

1682-1684

(218)

Antegnelser

Nr. 10-12

1682-1684

(224)

Vedlegg

Uten nummer

1682-1684

(243)

Deleskurd og sagmesterskatt

1682

(287)

Deleskurd og sagmesterskatt

1683

(294)

Deleskurd og sagmesterskatt

1684

(301)