Skannet arkivmateriale

Moss og Verne kloster fogderi, Fogderegnskap 108, 1692 - 1693


Regnskap og likvidasjon

1692

(2)

Vedlegg

A Jordebok + Ekst. Nonnekloster og Maria prostig.

1692

(20)

B Tiende

1692

(45)

D Sikt og sakefall

1692

(60)

D2-F Matrikkel

1692

(62)

G Odelsgods som eierne bruker

1692

(103)

H Odelsskatt

1692

(105)

I Jordegods som odelsmannen "besidder"

1692

(120)

K Rosstjeneste

1692

(124)

L Rulle over soldatkjolepenger

1692

(131)

M Konsumpsjon, folke-, kopp- og ildstedsskatt

1692

(142)

N Sagskurdoppgave

1692

(158)

Nr. 1, 3-14

1692

(163)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693

(200)

Regnskap og likvidasjon

1693

(203)

Vedlegg

A Jordebok

1693

(220)

B Tiende

1693

(243)

C Matrikkel

1693

(258)

D Sum inntekt av odelsgods

1693

(294)

E Odelsskatt

1693

(296)

F Manntall over benefisert gods, lagstolsgods etc.

1693

(311)

G Rosstjeneste

1693

(325)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(331)

Nr. 1

1693

(344)

Nr. 2 Krigsjordebok

1693

(347)

Nr. 3-9

1693

(366)