Skannet arkivmateriale

Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 111, 1680


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1680

(2)

A Prinsessestyr

1680

(61)

AA Tiendemanntall

1680

(90)

B Sikt og sakefall

1680

(108)

C Leilendingsskatt

1680

(111)

D Proviantskatt (kjøtt og smør)

1680

(166)

E Odelsskatt

1680

(197)

F Sagmesterskatt

1680

(211)

G Soldatlegdsrulle

1680

(213)

Utgiftsvedlegg

Forside

1680

(221)

Uten nummer

1680

(222)

Nr. 1 Krigsjordebok

1680

(233)

Nr. 2-6

1680

(241)

Regnskap

1680

(253)

Antegnelser

1680

(257)