Skannet arkivmateriale

Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 112, 1681 - 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1681

(1)

Regnskap, Onsøy

1681

(2)

Inntektsvedlegg, Onsøy

A Jordebok

1681

(8)

B Leilendingsskatt

1681

(30)

C Proviantskatt (smør og kjøtt)

1681

(47)

D Odelsskatt

1681

(57)

E Soldatlegdsrulle, kjolepenger

1681

(63)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(68)

Utgiftsvedlegg, Onsøy

Nr. 1 Krigsjordebok

1681

(74)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1682

(82)

Regnskap, Onsøy

1682

(83)

Inntektsvedlegg, Onsøy

A Jordebok

1682

(89)

B Leilendingsskatt

1682

(111)

C Proviantskatt

1682

(126)

D Odelsskatt

1682

(137)

E Soldatlegdsrulle, kjolepenger

1682

(147)

F Håndverker- og tjenerskatt

1682

(152)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(155)

H Rytterholdsjordebok

1682

(167)

Utgiftsvedlegg, Onsøy

Nr. 1 Krigsjordebok

1682

(183)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1683

(191)

Regnskap, Onsøy

1683

(192)

Inntektsvedlegg, Onsøy

A Jordebok

1683

(197)

B Leilendingsskatt

1683

(218)

C Proviantskatt

1683

(236)

D Odelsskatt

1683

(247)

E Soldatlegdsrulle, kjolepenger

1683

(257)

F Håndverker- og tjenerskatt

1683

(262)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(265)

H Rytterholdsjordebok

1683

(276)

I Kopp- og feskatt

1683

(292)

K Krigshjelp

1683

(307)

Utgiftsvedlegg, Onsøy

Nr. 1 Krigsjordebok

1683

(310)