Skannet arkivmateriale

Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 113, 1681 - 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1683

(1)

Ekstrakt av kontribusjonen

Forside

1678-1683

(2)

1678

(3)

1679

(16)

1680

(24)

Ekstrakt av kontribusjonen, Onsøy

1681

(33)

1682

(36)

1683

(38)

Antegnelser

1678-1683

(42)