Skannet arkivmateriale

Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 114, 1678 - 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1681

(1)

Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge

Jordebok

1681

(2)

Leilendingsskatt

1681

(62)

Proviantskatt

1681

(96)

Odelsskatt

1681

(118)

Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(128)

Utgiftsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge

Diverse dokumenter, 3 stk.

1681

(149)

Krigsjordebok, Tune, Borge og Varteig

1681

(157)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1682

(164)

Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge

Jordebok

1682

(165)

Leilendingsskatt

1682

(225)

Odelsskatt

1682

(259)

Proviantskatt

1682

(272)

Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(298)

Rosstjeneste

1682

(310)

Utgiftsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge

Krigsjordebok

1682

(324)

Diverse dokumenter, 4 stk.

1682

(331)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1683

(340)

Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge

Kongelige intrader

1683

(341)

Kopp- og feskatt

1683

(405)

Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(418)

Utgiftsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge

Krigsjordebok

1683

(429)

Diverse dokumenter, 7 stk.

1683

(436)