Skannet arkivmateriale

Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 115, 1684 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(1)

Regnskap

F

1684

(2)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1684

(10)

B Odelsskatt

1684

(98)

C Soldatlegdsrulle, kjolepenger

1684

(116)

D Konsumpsjon og familieskatt

1684

(124)

E Kopp- og feskatt

1684

(146)

G Tienden i Torsnes

1684

(163)