Skannet arkivmateriale

Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 120, 1692 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(1)

Regnskap og likvidasjon

1692

(2)

Vedlegg

A Ekstrakt, tienden i Borge

1692

(16)

B-C1 Sikt og sakefall

1692

(18)

C2 Matrikkel

1692

(23)

D1 Sagskurdoppgave

1692

(115)

D2 Odelsskatt

1692

(117)

E Sagskatt

1692

(133)

F Legdsrulle

1692

(138)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(147)

H Kopp- og ildstedsskatt

1692

(165)

Nr. 1-20

1692

(179)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693

(228)

Regnskap og likvidasjon

1693

(230)

Vedlegg

A Sikt og sakefall

1693

(245)

B Ekstrakt, landskyld

1693

(247)

C Kongstiende

1693

(249)

D Matrikkel

1693

(251)

E Odelsskatt

1693

(343)

F Sagskatt

1693

(359)

G Legdsrulle

1693

(361)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(369)

Nr. 1-19

1693

(384)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1690-1693

(428)

Antegnelser

1690-1693

(429)