Skannet arkivmateriale

Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 122, 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(3)

Regnskap og likvidasjon

1695

(4)

Vedlegg

A Matrikkel

1695

(31)

B-C Sikt og sakefall

1695

(267)

D Tiende, Våler, Hobøl, Torsnes

1695

(271)

E Sagskatt, Moss fogderi

1695

(280)

F Sagskatt, Onsøy, Tune og Veme

1695

(283)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(285)

H Restanser

1685-1691

(314)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(322)

Vedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1695

(323)

Nr. 2-31 + 1 u. nr.

1695

(354)