Skannet arkivmateriale

Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Ekstraskatt 260, 1762


Melding om stram innbinding

(2)

Innholdsfortegnelse

(3)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(6)

Hovedmanntall

Forside

(29)

Hovedmanntall

Onsøy sogn

(31)

Hovedmanntall

Tune sogn

(64)

Hovedmanntall

Varteig sogn

(108)

Hovedmanntall

Glemmen sogn

(122)

Hovedmanntall

Borge sogn

(143)

Hovedmanntall

Hvaler sogn

(167)

Hovedmanntall

Råde sogn

(177)

Hovedmanntall

Rygge sogn

(203)

Hovedmanntall

Våler sogn

(230)

Hovedmanntall

Svinndal sogn

(247)

Hovedmanntall

Hobøl sogn

(258)

Hovedmanntall

Moss jernverk

(287)

Hovedmanntall

Ekstrakt

(293)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt over ekstraskatten

(299)

Vedlegg 2-13: Til- og avgangslister

(302)

Vedlegg 14: Kvittering

(330)

Vedlegg 15: Restanseregister

(332)

Ett legg uten nr.

(337)