Skannet arkivmateriale

Rakkestad fogderi, Fogderegnskap 273, 1682


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682

(1)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall for alle skatter og kontribusjone

1682

(2)

B Sikt og sakefall

1682

(92)

C Tredjeårstake

1682

(95)

D Sagmester- og deleskatt

1682

(97)

E Konsumpsjon og folkeskatt, 1. og 2. termin

1682

(102)

F Rosstjeneste

1682

(125)

F Militær jordebok

1682

(152)

G Jordegods fritt for rosstjeneste

1682

(165)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-4

1682

(167)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1678-1682

(179)

Regnskap

1678-1682

(180)

Antegnelser

1678-1682

(208)