Skannet arkivmateriale

Rakkestad fogderi, Fogderegnskap 275, 1685 - 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1685

(2)

B Tiendemantall

1685

(36)

C Sikt og sakefall

1685

(57)

E Skattemanntall

1685

(60)

F Jordegods fritt for rosstjeneste

1685

(135)

G Sagmester- og deleskatt

1685

(137)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(146)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1686

(160)

Inntektsvedlegg

HH Tiendemanntall

1686

(161)

I Sikt og sakefall

1686

(182)

K Tredjeårstake

1686

(188)

L Skattemanntall

1686

(191)

M Sagmester- og deleskatt

1686

(267)

N Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(273)

O Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(288)

P Korntienden

1686

(304)