Skannet arkivmateriale

Rakkestad fogderi, Fogderegnskap 277, 1689 - 1690


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(1)

Inntektsvedlegg

A Tiendemanntall

1689

(2)

B Krongods med byksel

1689

(38)

C Sikt og sakefall

1689

(42)

D Skattemanntall

1689

(48)

E Konsumpsjon og folkeskatt, 1. og 2. termin

1689

(123)

F Kopp- og ildstedsskatt

1689

(137)

G Sagmester- og deleskatt

1689

(150)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1690

(155)

Inntektsvedlegg

H Tiendemanntall

1690

(156)

I Krongods med byksel

1690

(187)

K Sikt og sakefall

1690

(190)

L Skattemanntall

1690

(195)

N Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(270)

O Kopp- og ildstedsskatt

1690

(282)

P Sagmesterskatt ( 2 eks.)

1690

(293)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1689-1690

(303)

Ekstraktregnskap

1689-1690

(304)

Likvidasjon og regnskap

1690

(313)

Utgiftsvedlegg

Forside

1689-1690

(319)

Nr. 1 Militær jordebok

1689

(320)

Nr. 2-5

1689-1690

(331)

Nr. 6 Avgang i odelsskatten

1689

(338)

Nr. 7

1689-1690

(348)

Nr. 8 Militær jordebok

1690

(351)

Nr. 9-10

1689-1690

(363)

Nr. 11 Avgang i odelsskatten

1690

(366)

Nr. 12-16

1689-1690

(376)

Antegnelser

1689-1690

(383)