Skannet arkivmateriale

Rakkestad fogderi, Fogderegnskap 278, 1691 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(2)

Regnskap og likvidasjon

1691

(3)

Vedlegg

A Krongods

1691

(13)

B Førstebyksel

1691

(16)

C Sikt og sakefall

1691

(18)

D Tiende

1691

(22)

E Matrikkelsum

1691

(56)

F Legdsrulle

1691

(58)

H Sagmesterskatt

1691

(73)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(78)

K Kopp- og ildstedsskatt

1691

(94)

A-P + 4 u. nr.

1691

(107)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(153)

Regnskap og likvidasjon

1692

(157)

Vedlegg

A Krongods

1692

(168)

B Sikt og sakefall

1692

(171)

C Tiende

1692

(175)

D Skattemanntall

1692

(208)

E Sagmesterskatt

1692

(283)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(288)

G Kopp- og ildstedsskatt

1692

(301)

H Militær jordebok

1692

(311)

I Kvittering for dragonpenger

1692

(336)

K Lensmannsfrigårder

1692

(338)

L Kvittering for vedlevering

1692

(340)

M Kvittering for soldatkjolepenger

1692

(342)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1693

(344)

Regnskap og likvidasjon

1693

(346)

Vedlegg

A Krongods

1693

(358)

B Sikt og sakefall

1693

(361)

C Tiende

1693

(365)

D Skattemanntall

1693

(397)

E Sagmesterskatt

1693

(473)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(478)

G Kvittering for soldatkjolepenger

1693

(492)

H Militær jordebok

1693

(494)

I Kvittering for tillegspenger til dragonene

1693

(520)

K Manntall for tilleggspenger til dragonene

1693

(522)

L Kvittering for vedlevering

1693

(526)

M Lensmannsfrigårder

1693

(528)

N Kvittering for korntiendelevering til magasinet

1693

(530)