Skannet arkivmateriale

Heggen og Frøland fogderi, Fogderegnskap 279, 1678 - 1680


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678

(1)

Regnskap

1678

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1678

(7)

B Tiendemantall

1678

(61)

C Sikt og sakefall

1678

(80)

D Leidangsskatt

1678

(83)

E Odelsskatt

1678

(132)

F Bygg- og høyskatt

1678

(143)

G Proviantskatt

1678

(158)

H Familielandhjelp

1678

(175)

I Rosstjeneste, proprietærgods

1678

(178)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1679

(194)

Inntektsvedlegg

K Jordebok

1679

(195)

L Tiendemanntall

1679

(249)

N Leilendingsskatt

1679

(268)

O Odelsskatt

1679

(312)

P Proviantskatt

1679

(323)

Q Bygg- og høyskatt

1679

(337)

R Familielandhjelp

1679

(350)

S Rosstjeneste, proprietærgods

1679

(354)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1680

(372)

Regnskap

1680

(373)

Inntektsvedlegg

T Jordebok

1680

(382)

U Leilendingsskatt

1680

(436)

V Proviantskatt

1680

(478)

W Odelsskatt

1680

(492)

X Legdsrulle, soldatkjolepenger

1680

(503)

Y (?) Tiendemanntall

1680

(512)

Ø Artillerihestrulle

1680

(531)