Skannet arkivmateriale

Heggen og Frøland fogderi, Fogderegnskap 280, 1681 - 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1681

(1)

Regnskap

NB! Står 1680 på regnskapet, men det er for 1681

1681

(2)

Inntektsvedlegg

AA Prinsessestyr

1680

(7)

BB Jordebok

1681

(21)

CC Tiendemanntall

1681

(75)

DD Leilendingsskatt

1681

(94)

EE Proviantskatt

1681

(136)

FF Odelsskatt

1681

(150)

GG Legdsrulle, soldatkjolepenger

1681

(161)

HH Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(169)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1682

(175)

Regnskap

LL

1682

(176)

Inntektsvedlegg

II Jordebok

1682

(181)

KK Tiendemanntall

1682

(235)

MM Leilendingsskatt

1682

(254)

NN Proviantskatt

1682

(296)

OO Odelsskatt

1682

(310)

PP Legdsrulle, soldatkjolepenger

1682

(321)

QQ Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(329)

RR Rosstjeneste

1682

(338)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1683

(352)

Regnskap

1683

(353)

Inntektsvedlegg

SS Tiendemanntall

1683

(359)

TT Sagmester-, husmanns- og håndverkerskatt, tredj

1683

(379)

UU Odelsskatt

1683

(382)

VV Legdsrulle

1683

(393)

WW Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(401)

XX Kopp- og feskatt

1683

(408)

YY Krigshjelp

1683

(419)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1684

(425)

Regnskap

AAA

1684

(426)

Inntektsvedlegg

BBB Tiendemanntall

1684

(436)

CCC Sagmesterskatt

1684

(454)

DDD Odelsskatt

1684

(458)

EEE Husmanns- og håndverkerskatt

1684

(469)

FFF Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(471)

GGG Kopp- og feskatt

1684

(478)