Skannet arkivmateriale

Heggen og Frøland fogderi, Fogderegnskap 282, 1687 - 1690


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Vedlegg

Forside

1687

(2)

Nr. 1 Militær jordebok

1687

(3)

Nr. 2 Tiendemanntall

1687

(17)

Nr. 3 Sikt og sakefall

1687

(34)

Nr. 4 Årstake

1687

(35)

Nr. 5 Odelsskatt

1687

(36)

Nr. 6 Husmanns- og håndverkerskatt

1687

(46)

Nr. 7 Legdsrulle, soldatkjolepenger

1687

(47)

Nr. 8 Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(54)

Nr. 9-10

1687

(60)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(65)

Vedlegg

Forside

1688

(66)

Nr. 1 Tiendemanntall

1688

(67)

Nr. 2 Sikt

1688

(84)

Nr. 3 Odelsskatt

1688

(86)

Nr. 4 Husmanns- og håndverkerskatt

1688

(96)

Nr. 5 Sagoppgaver (sagmesterskatt)

1688

(97)

Nr. 6 Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(98)

Nr. 7 Kopp- og ildstedsskatt

1688

(104)

Nr. 8-10 Kvitteringer

1688

(111)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1689

(116)

Vedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1689

(117)

Nr. 2 Tiendemanntall

1689

(131)

Nr. 3 Sikt og sakefall

1689

(148)

Nr. 4 Sagmester-, husmanns- og håndverkerskatt

1689

(151)

Nr. 5 Legdsrulle, soldatkjolepenger

1689

(153)

Nr. 6 Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(160)

Nr. 7 Kopp- og ildstedsskatt

1689

(166)

Nr. 8 Tingsvitne om Eibakke, Askim

1689

(172)

Nr. 9 Kron- og benefisert gods

1689

(174)

Nr. 10 Odelsskatt

1689

(176)

Nr. 11 Kvittering

1689

(183)

Regnskap og likvidasjon

1687-1689

(186)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1690

(210)

Regnskap og likvidasjon

1690

(211)

Vedlegg

Forside

1690

(220)

Nr. 1 Tiendemanntall

1690

(221)

Nr. 2 Sikt

1690

(238)

Nr. 3 Sagmester-, husmanns- og håndverkerskatt

1690

(240)

Nr. 4 Legdsrulle, soldatkjolepenger

1690

(242)

Nr. 5 Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(249)

Nr. 6 Kopp- og ildstedsskatt

1690

(252)

Nr. 7 Kgl. obligasjon til fogden, 200 Rdl.

1690

(257)

Nr. 8 og 9 Dokumenter vedkommende legdspenger

1690

(260)

Nr. 10 Militær jordebok

1690

(262)

Nr. 11 Kron- og benefisert gods

1690

(275)

Nr. 12 Odelsskatt

1690

(277)

Nr. 13 Kvittering for korn- og mellevering

1690

(284)

Nr. 14-16 Barnedrapssak i Trøgstad

1690

(285)