Skannet arkivmateriale

Aker fogderi, Fogderegnskap 416, 1678 - 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1681

(1)

Regnskap

Forside

1678-1681

(2)

1678

(3)

1679

(16)

1680

(27)

Regnskap, prinsessestyr

1680

(35)

Regnskap

1681

(38)

Regnskap, visse rente

Forside

1678-1681

(46)

1678

(47)

1679

(56)

1680

(69)

1681

(78)

Vedlegg

Familielandhjelp

1677

(94)

Inventarliste (u.d.)

(98)

Inventarliste

1682

(108)

Ekstrakt av regnskapene

1678-1681

(131)

Diverse dokumenter

1678-1681

(141)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1678

(159)

Inntektsvedlegg

Forside

1678

(160)

A Jordebok

1678

(161)

B Leilendingsskatt

1678

(201)

C Kjøtt- og smørskatt

1678

(235)

D Odelsskatt

1678

(251)

E Sagmesterskatt

1678

(265)

F Proviantskatt (bygg)

1678

(270)

G Høyskatt

1678

(285)

H Rosstjeneste

1678

(301)

I-K Familieskatt

1678

(333)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1679

(341)

Inntektsvedlegg

Forside

1679

(342)

L Jordebok

1679

(343)

M Registrering av et bo på Disen

1679

(381)

N Leilendingsskatt

1679

(386)

O Proviantskatt (kjøtt og smør)

1679

(420)

P Odelsskatt

1679

(436)

Q Sagskatt

1679

(450)

R Familieskatt

1679

(455)

S Korn- og høyskatt

1679

(460)

T Rosstjeneste

1679

(477)