Skannet arkivmateriale

Aker fogderi, Fogderegnskap 421, 1682 - 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(1)

Regnskap

Q

1684

(2)

Inntektsvedlegg

F Brev om tienden

1684

(14)

N Tiendemanntall, Vestre Bærum

1684

(16)

O Tingboksutdrag vedk. oste-tienden

1684

(22)

P Brev om tienden

1684

(24)

R Sikt og sakefall

1684

(26)

S Matrikkel og skattemanntall

1684

(29)

T Sagskatt

1684

(71)

U Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(82)

X Kopp- og feskatt

1684

(94)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1685

(119)

Regnskap

Ø

1685

(120)

Inntektsvedlegg

Z Tiendemanntall, Vestre Bærum

1685

(132)

Æ Brev om tienden

1685

(138)

AA Sikt og sakefall

1685

(140)

BB Matrikkel og skattemanntall

1685

(143)

CC Sagskatt

1685

(185)

DD konsumpsjon og folkeskatt

1685

(197)

EE-FF Vedk. salg av dragonhester

1685

(208)