Skannet arkivmateriale

Aker fogderi, Fogderegnskap 422, 1684 - 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1686

(1)

Regnskap

II

1686

(2)

Inntektsvedlegg

GG Tiendemanntall, Vestre Bærum

1686

(15)

GG Kvernbrukstaksering

1686

(21)

HH Brev om tienden

1686

(30)

KK Sikt og sakefall

1686

(32)

LL Matrikkel og skattemanntall

1686

(37)

MM Sagskatt

1686

(85)

NN Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(97)

OO Kopp- og feskatt

1686

(106)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1687

(131)

Regnskap

SS

1687

(132)

Inntektsvedlegg

Oversikt, skatter

1687

(144)

PP Kvernbruktaksering

1687

(145)

QQ Tiendemanntall, Vestre Bærum

1687

(148)

RR Brev om tienden

1687

(155)

TT Sikt og sakefall

1687

(157)

UU Matrikkel og skattemanntall

1687

(160)

ÆÆ Jordegods fritt for rosstjeneste

1687

(209)

XX Sagskatt

1687

(214)

YY Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(228)

ZZ Odelsskatt, disputt

1687

(238)

AAA Nasjonalregimentskatt

1687

(241)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1688

(261)

Regnskap

EEE

1688

(262)

Inntektsvedlegg

BBB Brev om tienden

1688

(275)

CCC Tiendemanntall, Vestre Bærum

1688

(277)

DDD Brev om tienden

1688

(284)

FFF Sikt og sakefall

1688

(286)

GGG Førstebyksel

1688

(291)

HHH Skyldsettingsforretning, Tveten øde, Aker

1688

(293)

III Matrikkel og skattemanntall

1688

(296)

KKK Sagskatt

1688

(339)

LLL Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(351)

MMM Kopp-, fe- og ildstedsskatt

1688

(362)