Skannet arkivmateriale

Aker fogderi, Fogderegnskap 423, 1687 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(1)

Regnskap

PPP

1689

(2)

Inntektsvedlegg

NNN Kongeskjøte på Børgen i Aker

1689

(16)

NNN Tiendemanntall, Vestre Bærum

1689

(19)

OOO Brev om tienden

1689

(27)

QQQ Sikt og sakefall, sagmester- og husmannsskatt

1689

(29)

RRR Matrikkelekstrakt

1689

(32)

SSS Jordegods som eieren selv bruker

1689

(34)

TTT Jordegods fritt for rosstjeneste

1689

(40)

UUU Sagskatt

1689

(47)

XXX Matrikkel og skattemanntal

1689

(59)

YYY Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(100)

ZZZ Kopp-, fe- og ildstedsskatt

1689

(112)

ÆÆÆ Leidangsskatt, restanse

1689

(129)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1690

(132)

Regnskap

E

1690

(133)

Inntektsvedlegg

A matrikkel og skattemanntall

1690

(146)

B Tiendemanntall, Vestre Bærum

1690

(185)

D Sikt og sakefall

1690

(193)

F Jordegods som eieren selv bruker

1690

(200)

G Jordegods fritt for odelsskatt

1690

(204)

H Jordegods fritt for rosstjeneste

1690

(206)

I Nasjonalregimentskatt og soldatkjolepenger. Avko

1690

(212)

K Sagskatt

1690

(216)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(221)

M Kopp-, fe- og ildstedsskatt

1690

(238)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1691

(261)

Inntektsvedlegg

N Kvernbruktaksering

1691

(262)

O Tiendemanntall, Vestre Bærum

1691

(268)

P Brev om tienden

1691

(276)

Q Sikt og sakefall

1691

(278)

R Jordegods fritt for odelsskatt

1691

(287)

S Jordegods som eieren selv bruker

1691

(290)

T Jordegods fritt for rosstjeneste

1691

(294)

U Nasjonalregimentskatt og soldatkjolepenger. Avko

1691

(299)

V Sagskatt

1691

(302)

W Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(311)

X Kopp-, fe- og ildstedsskatt

1691

(328)