Skannet arkivmateriale

Aker fogderi, Fogderegnskap 425, 1690 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690-1691

(1)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-16

1690

(2)

Nr. 27-59

1691

(67)

Antegnelser til matrikkelekstrakt

1680

(190)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1682-1691

(244)

Antegnelser

1682-1691

(245)

Vedlegg

1682-1691

(327)