Skannet arkivmateriale

Aker fogderi, Fogderegnskap 426, 1692 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(2)

Regnskap og likvidasjon

1692

(3)

Vedlegg

A Matrikkel og skattemanntall

1692

(31)

Ab Tiende, V. Bærum

1692

(70)

B Brev om tienden

1692

(76)

C Sikt og sakefall

1692

(78)

D Brev om tienden

1692

(81)

E Sikt og sakefall

1692

(83)

F Gods som eierne selv bruker

1692

(86)

G Gods fritt for rosstjeneste

1692

(90)

H Odelsskatt

1692

(95)

I Nasjonalregimentsskatt, avkortning

1692

(97)

K Sagskatt

1692

(100)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(109)

M Kopp-, fe- og ildstedsskatt

1692

(125)

Nr. 1-33, 35-36 + 1 u. nr.

1692

(148)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693

(262)

Regnskap og likvidasjon

1693

(264)

Vedlegg

A Matrikkel og skattemanntall

1693

(284)

B Tiende, V. Bærum

1693

(323)

C Brev om tienden

1693

(328)

D Sikt og sakefall

1693

(330)

E Jordegods fritt for odelsskatt

1693

(337)

F Gods som eierne selv bruker

1693

(340)

G Matrikkelavkortning for soldatkjolepenger

1693

(344)

H Sagskatt

1693

(347)

I Jordegods fritt for rosstjeneste

1693

(358)

K Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(363)

Nr. 1-25 + 1 u. nr.

1693

(378)