Skannet arkivmateriale

Follo fogderi, Fogderegnskap 428, 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1679

(1)

Regnskap

1679

(2)

Inntektsvedlegg

Jordebok over kgl. visse inntekter

1679

(9)

Leilendingsskatt

1679

(36)

Rosstjeneste

1679

(115)

Odelsskatt

1679

(138)

Engearbeidspenger

1679

(155)

Proviantskatt (kjøtt og smør)

1679

(168)

Bygg- og høyskatt

1679

(195)

Mililtær jordebok

1679

(224)

Familielandhjelp

1679

(243)