Skannet arkivmateriale

Follo fogderi, Fogderegnskap 430, 1682 - 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682

(1)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel og skattemanntall

1682

(2)

B Sikt (tingboksekstrakt)

1682

(143)

C Odelsskatt

1682

(146)

D Sagskatt (skurdoppgaver)

1682

(170)

E Ekstrakt av kongskorntienden

1682

(178)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(180)

G Rosstjeneste

1682

(201)

H Kopp- og feskatt

1682

(226)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1683

(241)

Inntektsvedlegg

A Sakefall (tingboksekstrakt)

1683

(242)

B Sak om Rustad i Ås prgj.

1683

(245)

C Matrikkel og skattemanntall

1683

(254)

D Odelsskatt

1683

(393)

E Sagskatt (skurdoppgaver)

1683

(417)

F Ekstrakt over kongskorntienden

1683

(425)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(427)

I Rosstjeneste

1683

(441)

K Krigshjelp

1683

(470)