Skannet arkivmateriale

Follo fogderi, Fogderegnskap 433, 1685 - 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685

(1)

Regnskap og forklaring

C

1685

(2)

Inntektsvedlegg

B Mork og Røstad sager i Kråkstad

1685

(8)

D Matrikkel og skattemanntall

1685

(11)

E Odelsskatt

1685

(148)

F Sagskatt

1685

(172)

G Korntiende, forpaktning

1685

(186)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(188)

I Rosstjeneste

1685

(202)

K "Rosstienesten anggaaende"

1685

(232)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1686

(236)

Regnskap og forklaring

N

1686

(237)

Inntektsvedlegg

L Sikt og sakefall (tingboksutdrag)

1686

(244)

M Matrikkel og skattemanntall

1686

(246)

O Odelsskatt

1686

(383)

P Sagskatt

1686

(407)

Q Søknad og resolusjon vedk. kongetienden

1686

(424)

R Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(427)

S Kopp- og feskatt

1686

(443)

T Rosstjeneste

1686

(459)