Skannet arkivmateriale

Follo fogderi, Fogderegnskap 434, 1687 - 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap og forklaring

Æ

1687

(2)

Inntektsvedlegg

U Kongebrev på makeskifte

1687

(9)

X Presteskatt

1687

(12)

Y Byksel av krongods

1687

(14)

Z Matrikkel og skattemanntall

1687

(17)

Ø Sagskatt

1687

(156)

AA Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(176)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(195)

Regnskap og forklaring

FF

1688

(196)

Inntektsvedlegg

BB Sikt og sakefall (tingboksutdrag)

1688

(202)

CC Bykselsak

1688

(211)

DD Byksel, krongods

1688

(214)

EE Matrikkel og skattemanntall

1688

(216)

GG Sagskatt

1688

(353)

HH Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(367)

II Kopp-, folke- og ildstedsskatt

1688

(382)