Skannet arkivmateriale

Follo fogderi, Fogderegnskap 436, 1685 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685-1691

(1)

Regnskap

Forside

1685-1691

(2)

1685

(3)

1686

(7)

1687

(12)

1688

(16)

1689

(21)

Likvidasjon

1690-91

(26)

Regnskap og forklaring

1690

(31)

Likvidasjon

1690

(37)

Utgiftsvedlegg

Forside

1685-1691

(52)

Nr. 1 Militær jordebok

1685

(54)

Nr. 2-9

1685

(69)

Nr. 10 Militær jordebok

1686

(83)

Nr. 11-17

1686

(98)

Nr. 18 Militær jordebok

1687

(113)

Nr. 19-27

1687

(128)

Nr. 28 Militær jordebok

1688

(148)

Nr. 29-32

1688

(163)

Nr. 33-36

1689

(171)

Nr. 1-6

1690

(180)

Nr. 7-18A

1691

(198)

Nr. 18B Militær jordebok

1691

(211)

Nr. 19

1691

(231)

Nr. 20A Avgang i odelsskatt

1691

(232)

Nr. 20B

1691

(240)

Nr. 21 A Avgang i Rosstjeneste

1691

(243)

Nr. 21B-28

1691

(251)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1685-1691

(273)

Antegnelser

1685-1691

(274)

Vedlegg

1685-1691

(336)