Skannet arkivmateriale

Aker og Follo fogderi, Fogderegnskap 438, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(1)

Regnskap og likvidasjon

1694

(2)

Vedlegg

A Matrikkel og skattemanntall, Aker

1694

(27)

B

1694

(67)

C Matrikkel og skattemanntall, Follo

1694

(70)

D Sikt og sakefall, Aker

1694

(123)

E Sikt og sakefall, Follo

1694

(125)

F Tiende, V. Bærum

1694

(127)

G Kongetiende

1694

(133)

H Skyldsetting av kverner i Aker

1694

(135)

I-Q

1694

(138)

R Sagskatt, Aker

1694

(182)

S Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(192)

Nr. 1-4

1694

(219)

Nr. 5 Militær jordebok, Follo

1694

(234)

1694

(257)