Skannet arkivmateriale

Aker og Follo fogderi, Fogderegnskap 439, 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(1)

Regnskap og likvidasjon

1695

(2)

Vedlegg

A

1695

(27)

B Matrikkel og skattemanntall, Aker

1695

(30)

C

1695

(70)

D Førstebykesel, tredjeårstake, sikt og sakefall

1695

(72)

E Tiende, V. Bærum

1695

(82)

F-G Ang. tienden

1695

(88)

H Matrikkel og skattemanntall, Follo

1695

(92)

I-M

1695

(148)

N Sagskatt, Aker

1695

(171)

O Sagskatt, Follo

1695

(183)

P Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(190)

Q-S

1695

(213)

Nr. 1-18 og 21

1695

(219)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692-1695

(271)

Antegnelser

1692-1695

(272)

Utsatte poster av antegnelser

1692-1695

(411)