Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 569, 1680 - 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(1)

Regnskap

1680

(2)

Vedlegg

Jordebok over kgl. visse inntekter

1680

(7)

Leilendingsskatt

1680

(62)

Odelsskatt

1680

(119)

Engearbeidspenger

1680

(134)

Proviantskatt (kjøtt og smør)

1680

(143)

Prinsessestyr

1680

(164)

Soldatkjolepenger

1680

(185)

Sagskurdoppgave

1680

(201)

Sikt og sakefall

1680

(211)

Mililtær jordebok (2 stk)

1680

(216)

Tingsvitne

1680

(238)

Antegnelser i Nedre Romerikes matrikkelekstrakt

1680

(240)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1681

(249)

Vedlegg

Brev fra Jacob Mortensøn, prest i Høland

1681

(250)

Folketallsoppgaver til konsumpsjonen (6 stk)

1681

(252)